Trường THCS Quế Lâm

  • Thông tin chung

Trường THCS Quế Lâm - xã Quế Lâm - huyện Đoan Hùng - tỉnh Phú Thọ

Website : http://thcsquelam.phutho.edu.vn

Email :  thcsquelam.dh@gmail.com

  • Lịch sử phát triển trường

          Trường THCS Quế Lâm được thành lập năm 1959. Từ 08/1998 đến 07/1999 là phân hiệu của trường THCS Bằng Luân. Tháng 08 năm 1959, trường THCS Quế Lâm được tái lập. Sau 27 năm phát triển và trưởng thành, trường THCS Quế Lâm luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và có nhiều hoạt động thiết thực góp phần đẩy nền giáo dục xã nhà ngày một đi lên.

  • Cơ sở vật chất

          Diện tích: 4500m2

          Có 10 phòng học, trong đó có 2 phòng học bộ môn.

          Thư viện + truyền thống: 1
          Phòng làm việc : 2

  • Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Trình độ

1

Đào Ngọc Dương

Hiệu trưởng

ĐH QLGD

2

Trần Bích Ngọc

Phó Hiệu trưởng

ĐH Toán

3

Hà Thị Thu Hằng

Tổ trưởng KHXH

ĐH Anh

4

Phạm Thị Hồng Nhung

Tổ trưởng KHTN

ĐH Lý

5

Triệu Thị Phong

Tổ phó KHXH

ĐH Văn

6

Đỗ Thị Bích Thiện

Tổ phó KHTN

ĐH KTCN

7

Phan Văn Đăng

Tổng phụ trách

ĐH Hóa

8

Lê Thị Thanh Hương

Thủ Quỹ

ĐH Hóa

9

Vũ Trường Sơn

 

ĐH Sinh

10

Hà Thị Quỳnh Dung

 

ĐH Anh

11

Đỗ Hồng Chí

 

ĐH Văn

12

Hà Thị Kỳ Duyên

 

ĐH Toán

13

Lê Xuân Trường

 

Thạc sĩ Toán

14

Đào Thị Kiều Trang

 

ĐH Sử

15

Chu Thị Diệu Ngọc

 

ĐH Địa

16

Lê Thị Kim Sinh

Kế toán

TC