Thursday, 27/01/2022 - 20:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quế Lâm

Học sinh THCS, Tiểu học và Mầm non được nghỉ học từ ngày 16/03/2020

Học sinh THCS, Tiểu học và Mầm non được nghỉ học từ ngày 16/03 cho đến khi có thông báo đi học trở lại

Theo văn bản số 293/SGD&ĐT-VB của SGD và Đào tạo tỉnh Phú Thọ ngày 13/03/2020 thì Học sinh THCS, Tiểu học và Mầm non được nghỉ học từ ngày 16/03 cho đến khi có thông báo đi học trở lại
Nội dung chi tiết xem dưới đây